Cestný obrubník - nájazdový

Cestný obrubník spevňuje okraje vydláždených plôch. Cestný obrubník sa používa pri výstavbe komunikácií a parkovísk na odlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym typom dopravy.

Je vhodným prvkom pre ohraničenie vyvýšených plôch a chodníkov.

Cestný obrubník bez skosenia je určený pre bezbariérové ohraničenie.

Existujú štyri typy obrubníkov, ktoré sa v našom prostredí využívajú najčastejšie: cestný obrubnik metrový so skosenou hranou, rovný cestný obrubník metrový, tretinový cestný obrubník a nábehový cestný obrubník.
Hmotnosť
Rozmery100 x 20 x 14/9cm
   
Cena na dotaz